STRONA GŁÓWNA | WYCENA |   CENNIK |   ZARZĄDZANIE | POŚREDNICTWO | WSPÓŁPRACOWNICY | PRAWO | KONTAKTY  
Świadczymy profesjonalne usługi m. in.
w zakresie:


 • wyceny   nieruchomości,
 • wyceny   ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych,
 • opracowań   i ekspertyz niestanowiących operatu szacunkowego

 •  zarządzania i administrowania nieruchomościami

 • pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 • doradztwa na rynku nieruchomości

 • na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz administracji publicznej, ubezpieczeń
  i sądownictwa.

  Lista artykułów                                               Strona główna


  Obsługa rynku nieruchomości w przeciwieństwie do jego nazwy jawi się dynamiczną działalnością.  Zarówno w obszarze wyceny, zarządzania, pośrednictwa czy doradztwa czynnikami decydującymi o sukcesie są kompetencje i czas.


  Każdy z wymienionych obszarów działania ma wiele specjalizacji co przy kompleksowej obsłudze rynku nieruchomości kreuje pożądanie na wiedzę.


  W celu spełnienia aspiracji zawodowych, a więc przede wszystkim dla Państwa satysfakcji stale poszerzamy
  i doskonalimy zakres usług.

                                                             
           
                                                                                                                                                Małgorzata Czechowska

                   Tomasz Aleksander Kwiatkowski 
      Michał Kwiecień
              


  Copyright 2012 - CKproperty CKproperty.pl